กีฬาคาราเต้

คาราเต้เป็นกีฬาชนิดศิลปะการป้องกันตัวซึ่งมีมาอย่างยาวนาน มีต้นกำหนดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคำว่า “ คารา ” หมายถึงความว่างเปล่า

และคำว่า “คาราเต้” ที่ออกเสียงเหมือนเดิมแต่เขียนต่างกันนั้นจึงหมายถึง มือเปล่า ซึ่งในอดีตการต่อสู้แบบคาราเต้เป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธแต่สามารถใช้ทุกส่วนของร่างกาย เช่น มือ นิ้ว เท้า ศอก แต่ปัจจุบันเมื่อถูกจัดเป็นกีฬาแล้วจึงมีการลดเหลือแค่ใช้มือกับเท้าเท่านั้น

พื้นฐานก่อนการเริ่มเรียนคาราเต้

 1. การเตรียมพร้อมร่างกายและจิตในก่อนการเริ่มฝึกถึงแม้ว่าคาราเต้จะเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแต่ก็มีความอันตรายเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการทำสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ปล่อยความคิดให้ว่างเปล่า ลืมเรื่องทุกข์ใจทุกๆสิ่ง เป็นการเตรียมพร้อมจิตใจให้พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ
 2. การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อให้คุ้นชินกับการเคลื่อนไหวในท่าคาราเต้ต่างๆ โดยอาจเริ่มจากการยืดเส้นยืดสายแบบเบาๆ แล้วต่อด้วยการวิดพื้น หรือวิ่งรอบสนามแคบๆ
 3. การเข้าในศาตร์วิชาของคาราเต้ ซึ่งคาราเต้นั้นดูๆแล้ว ก็เป็นศิลปะการป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่ถูกมองว่าค่อนข้างดูรุนแรงและอันตราย แต่แท้จริงแล้วการเรียนคาราเต้นั้นส่วนสำคัญคือการใช้ความสงบของจิตใจ คาราเต้เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย หากร่างกายถูกฝึกฝนให้จดจำได้จิตใจที่สงบก็พร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำตามไปด้วย
 4. หลังจากยืดหยุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้ว มาเริ่มจากท่าพื้นฐานคือท่ายืนโดยมีทั้งหมด 3 ท่า โดยท่ายืนเหล่านี้เป็นท่าพื้นฐานการพัฒนาไปเป็นท่าคาราเต้ท่าอื่น
  1. ท่ายืนธรรมชาติ โดยกางเท้าออกห่างจากกันความกว้างประมาณหัวไหล่ของตนเองโดยที่ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่ปลายเท้า
  2. ท่าที่สองยันตัวตรงเท้าชิดกัน จากนั้นกางปลายเท้าออกกว้างประมาณ 45 องศา
  3. ท่าที่สามคล้ายท่าแมว โดยยืนตรงปกติแต่ยกส้นเท้าขึ้นมาเล็กน้อย

ข้อควรระวัง

 1. เนื่องจากคารเต้เน้นการต่อสู้โดยใช้มือเปล่า ดังนี้ เมื่อมีการฝึกหรือแข่งกันต้องกำหมัดให้แน่น เพราะไม่อย่างนั้นอาจทำให้นิ้วหักได้
 2. เมื่อมีการต่อสู้ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
 3. ต้องมีการอบอุ่นร่างกายด้วยการ ยืดกล้ามเนื้อก่อนการฝึกหรือการแข่งขันอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหรือเอ็นฉีกขาด

ประโยชน์ของกีฬาคาราเต้

 1. เป็นการฝึกสมาธิให้จิตใจสงบอย่างหนึ่ง
 2. เป็นการออกกำลังกาย เนื่องจากคาราเต้เป็นศิลปะการป้องกันตัวอย่างหนึ่งจึงมีท่าการเลื่อนไหวที่หลากหลายเป็นการยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อ
 3. คาราเต้เป็นกีฬาที่สามารถฝึกไว้ป้องกันตัวได้โดยไม่ต้องพกอุปกรณ์