กีฬาเคนโด้

กีฬาเคนโด้เป็นศิลปะการป้องกันตัวอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นแต่กลับไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่ากีฬาเคนโด้กำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่

แต่ในอดีตเคนโด้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ถูกนิยมเป็นอย่างมากจนถูกจัดเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งในโรงเรียนของญี่ปุ่นโดยต่อมาโดยต่อมาได้มการพัฒนาเคนโดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีมุมมองด้านปรัชญามากขึ้น จนในเวลาต่อมาได้มีการกำจัดเหล่าซามูไรและมีการห้ามไม่ไห้มีการพกดาบ เคนโด้จึงได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆจนในปัจจุบันกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเนื่องจากทางการตำรวจได้นำเคนโด้เข้ามาฝึกสอนเพื่อใช้ป้องกันตัวในการปฏิบัติงาน และเคนโดยังได้ถูกพัฒนาให้เป็นรูปแบบมากขึ้นอีกด้วย โดยอุปกรณ์และชุดการแต่งกายของกีฬาเคนโด้นั้นมีดังนี้

  1. ดาบไม้ไผ่ หรือ Shina เป็นดาบที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ 4 แผ่น โดยนำไม้ไผ่ทั้งหมดมามัดรวมกันด้วยเชือกหนัง โดยจะใช้สำหรับการฝึกฝนทั่วไปเป็นส่วนใหญ่
  2. ดาบไม้ หรือ Bokuto เป็นดาบที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการฝึกที่เป็นทางการหรือการแข่งขัน
  3. เสื้อ หรือ Keigoki  มีความยาวแขนประมาณข้อศอก โดนสวมทับนวมและสวมเกราะทับอีกชั้น
  4. กางเกง หรือ Hakama มีลักษณะเป็นจีบกว้างด้านในมีนวมป้องกันการบาดเจ็บ
  5. เสื้อเกราะ หรือ Boku มีทั้งหมด 4 ชิ้น คือ ส่วนสำหรับหัว สำหรับตัว สำหรับข้อมือ และสำหรับสะโพก

การให้คะแนนผู้แข่งขันจะต้องตีโดน 3 จุดคือ ส่วนศีรษะ ส่วนลำตัว และส่วนข้อมือ  โดยก่อนการแข่งขันนั้นผู้แข่งขันจะต้องก้มหัวเพื่อเป็นการทำความเคารพซึ่งกันและกันเสียก่อน จากนั้นผู้ตัดสินจะสังสัญญาณให้เริ่มทำการแข่งขันได้ เวลาที่ใช้แข่งขันประมาณ 4 นาที โดยสนามแข่งจะมีความกว้างแต่ละด้าน 9-11 เมตร หากผู้แข่งขันชนะ 2 ใน 3 ของคะแนนจากผู้ตัดสินผู้นั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาเคนโด้

  1. เคนโด้เป็นศิลปะการป้องกันตัวสามาถเรียนไว้เพื่อป้องกันตัวได้
  2. ช่วยเสริมสร้างระบบกล้ามเนื้อให้แข่งแรงขึ้นเนื่งจากเคนโดต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการรุกและการรับจากผู้ต่อสู้
  3. ช่วยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าและการรู้จักตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
  4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการออกกำลังกายที่ได้ฝึกทั้งร่างกาย จิตใจ และกระบวนการคิด
  5. เป็นการช่วยฝึกระบบประสาทให้ทำงานสัมพันธ์กันเช่น การใช้สายตาดูการเคลื่อนไหวของผู้ต่อสู้เพื่อกับการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะรุกหรือรับมือกับผู้ต่อสู้ไปพร้อมๆกัน

จะเห็นได้ว่ากีฬาเคนโด้จะใช้เวลาในการแข่งขันไม่นานนักดังนั้นจึงมีการต่อสู้กันด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ จึงต้องมีจะมีอุปกรณ์ป้องกันแต่การฝึกเป็นประจำก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน