กีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโดเป็นที่ใช้เท้าในการต่อสู้เป็นหนัก โดยคำว่า แทคว็อนโท ในภาษาเกาหลีหมายถึงการใช้มือและเท้าในการต่อสู้หรือป้องกันตัวเองอย่างมีสติ

ซึ่งจากประวัติศาสตร์นั้นได้กล่าวว่าศิลปะการป้องกันตันี้เกิดขึ้นหลังจากเกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครอง นั้นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเอง ซึ่งเทควันโดมีพื้นฐานมาจากศิลปะการป้องกันตัวอย่างคาราเต้จากญี่ปุ่นนั้นเองแล้วจึงมีการผสมผสานกับการละเล่นแบบพื้นบ้านของคนเกาหลี แต่กลับไม่มีหลักฐานอ้างอิงให้เห็นอย่างแน่ชัด แต่เกาหลียังอ้างว่าเทควันโดมีถิ่นกำเนิดมาจากเกาหลียุคโบราณอย่างแน่นอน ซึ่งอย่างไรก็ตามกีฬาเทควันโดในปัจจุบันได้ถูกจัดแข่งขันในการใหญ่หลายรายการ และมีประโยชน์ต่อผู้เล่นในหลายๆด้าน ดังนี้

 1. เป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการทรงตัว เนื่องจากเทควันโดมีท่าการต่อสู่ที่หลากหลาย และหลายท่าติ้งเริ่มจากการทรงตัวด้วยขาเพียงข้างเดียว
 2. เป็นกีฬาที่ช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นเนื่องจากบางท่าต้องมีการแตะสู้สูง
 3. เป็นกีฬาที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่กล้ามเนื้อขาจากการแตะ กล้ามเนื้อหน้า และเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบข้อต่อของส่วนๆของร่างกาย
 4. กีฬาเทควันโดช่วยประตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกาย เนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและในเรื่องระบบการหายใจ
 5. กีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่ต้องมีการปะทะกันดังนี้ เทควันโดจึงมีส่วนช่วยให้รู้จักอดทนอดกลั้น และการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า
 6. กีฬาเทควันโดจัดเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่สามารถเรียนไว้เพิ่อป้องกันตัวได้

ท่าพื้นฐานสำหรับฝึกเองได้ที่บ้าน

 1. ท่าแตะด้านหน้า ยืนในท่าตรงโดยที่กำหมัดยกขึ้นระดับลำตัว ส่วนเท้านั้นกางกว้างออกประมาณช่างไหล่ของตนเอง จากกนั้นยกเข่าขึ้นและสะบัดเท้าออกไปด้านหน้าและงอเข่ากลับมาวางเท่าในท่าเดิม ท่าที่เน้นการแตะไปตรงๆด้านหน้าให้สูงที่สุดและเร็วเท่าที่จะทำได้
 2. ท่าที่สองคล้ายกับท่าแรกแต่เป็นการแตะด้านข้างโดยเริมจากการยืนในท่าเตรียมพร้อมจากนั้นยกเข่าขึ้นและแตะไปด้านข้างโดยที่ส้นเท้าจะต้องชี้ไปทางด้านเป้าหมายที่ต้องการแตะ จากนั้นพับเข่าและวางเท้ากลับมาที่เดิม ทำด้วยความรวดเร็วเช่นกัน

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกซ้อมหรือการแข่ง
 2. ไม่ใช้ทักษะที่เรียนมาในการทำร้ายผุ้อื่น
 3. เคารพผู้ต่อสู้ คู้ฝึก หรือผู้ซ้อม

จะเห็นได้ว่ากีฬาเทควันโดนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกซ้อมในหลายๆด้าน หากใครสนใจกีฬาชนิดนี้อาจเริ่มฝึกด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเริ่มหาสถาบันในการเรียนเทควันโดอย่างจริงจังก็ได้